18 серпня, 2022
Ми в соцмережах

Жанрова специфіка сучасної публіцистики

  • 28 травня, 2021 17:03
Кожен з жанрів сучасної публіцистики відіграє важливу роль у спілкуванні автора з реципієнтом, адже це не просто опублікована інформація, а й сама індивідуальність, характер письменника, що відображається у його слові та типології. У сучасній публіцистиці жанр визначається як відносно стійка структурно-змістовна організація тексту, зумовлену своєрідним віддзеркаленням дійсності й характером ставлення до неї письменника.

Поділ публіцистики за жанрами:

  • стиль ЗМІ – засобів масової інформації (часописи, листівки) радіо, телебачення. тощо;
  • художньо-публіцистичний стиль (памфлети, фейлетони, політичні доповіді, нариси тощо);
  • есе (короткі нариси вишуканої форми);
  • науково-публіцистичний стиль (літературно-критичні статті, огляди, рецензії тощо
 

Також розрізняють тематичну типологію публіцистики:

  • культурологічна публіцистика (мистецтвознавча, літературознавча, театральна, архітектурна, музична, кінопубліцистика тощо);
  • політична (зокрема партійна, ідеологічна);
  • розслідувальна;
  • економічна;
  • медична (практично відсутня в ЗМІ)


Важливе місце в цій класифікації займає стаття та її різновиди. У статтях письменники-публіцисти частіше всього порушують важливі для життя держави питання з власною оцінкою. Використовують вони при цьому різновиду статті- це проблемна стаття, завдяки якій у тексті чітко прописані конкретні факти, яскраві приклади, точністю наведених даних, послідовністю викладу думок.

Ще один різновид – це публіцистична стаття, завдяки якій відбувається звертання до суспільства та спонукає задуматись над своїм життям та над суспільними проблемами та почати робити якийсь вклад для їхнього вирішення. У такій статті виразно простежується особистість автора, його позиція, що, однак, не применшує об’єктивності оцінок і значущості аналізованої в ній проблеми. Особливе місце серед усіх жанрів посідає стаття, саме тому, що вона розповідає про реалії життя: соціальні, культурні, державні проблеми. Вона має такі різновиди :проблемна, полемічна, ювілейна, літературно-критична, науково-просвітницька, науково-популярна, загальнодослідна, тактико-аналітична тощо.

У творчій спадщині письменників-публіцистів можна зустріти досить часто ці різновиди адже вони дозволяють найповніше розкрити питання які стосуються країни й привернути увагу до найважливіших цінностей українського народу дозволяє проблемна стаття. Стаття порушує важливі суспільні питання вона звернута до широких мас та висвітлює певне питання яке потребує негайного вирішення через це вона є однією з найбільш популярних. Багато сучасних творів відзначені іронією, переоцінкою цінностей та зверненням до тем, що були забороненими за радянських часів.

Сьогодні цілком очевидно, що публіцистика, особливо на рівні художньої та журналістської творчості, синтезувала жанрові особливості літератури.

Кожен з жанрових різновидів характеризується тим, що автор усвідомлює свою відповідальності за сказане, або надруковане слово яке може по різному впливати на суспільну свідомість, зміну інтересів країни й народу, що її населяє. Зміни жанрової специфіки є творчими і спадковими. Вони розвиваються та удосконалюються.

Автор Матвієнко Діана
Поділитись

Новини по темі: